Marketing Automation

Marketing Automation

Gestuurde marketing (met losse handen)

Met Marketing Automation automatiseren we jouw online communicatie. Dit doen we geheel in Whizpr-stijl, maar ook in Hubspot-stijl. Hubspot is een softwaretool waarmee we jouw online communicatie binnen één platform inzichtelijk maken en automatiseren. Het hart van deze software is jouw klantendatabase, waaromheen wij jouw campagnes opzetten. 

Marketing Automation biedt de kans om nog beter te luisteren naar jouw doelgroep en hen gaandeweg beter te leren kennen, door zowel demografische gegevens als gedragskenmerken te verzamelen. Aan de hand van deze gegevens speel je in op hun behoeften en bied je hen de kans andere mogelijke behoeften te onderzoeken. Zo kan jouw doelgroep zich breed oriënteren en help je hen een weloverwogen keuze te maken.

Neem contact op

De fundering

Deze ingrediënten liggen aan de basis van onze Marketing Automation.

Ingrediënt 1: CRM, gebaseerd op persona's

De basis van Marketing Automation is een ingericht CRM-systeem, gebaseerd op ¨persona's¨. Een persona is een representatie van iemand in jouw poule van potentiële klanten. Wanneer je deze persona's begrijpt en snapt welke overwegingen zij maken tot een interactie, kunnen we de vereisten voor jouw CRM definiëren.

Met behulp van het CRM verzamelen we informatie over jouw websitebezoeker, geheel volgens de AVG-wetgeving - die ons gelukkig nog beter laat zien waar mensen echt op zitten te wachten. Aan de informatie die een websitebezoeker achterlaat, verbinden we een status: deze status vertelt ons wat de relatie van de bezoeker tot jouw organisatie is en welke informatie hij zoekt. Aan deze status verbinden we vervolgens behulpzame acties, zoals het toesturen van e-mails met content die perfect aansluit bij de fase van de customer journey waarin de bezoeker zich bevindt – tot het moment is aangebroken voor Sales om de telefoon te pakken.

Whizpr CRM
Whizpr Leadgeneratie en lead nurturing

Ingrediënt 2: Leadgeneratie en lead nurturing

Wat Marketing Automation typeert, is het instellen van geautomatiseerde campagnes voor leadgeneratie en lead nurturing. We stellen de campagnes zo in dat iemand content ontvangt die past bij de behoefte en de fase van de customer journey waarin hij/zij zich bevindt. Hierbij kun je denken aan: informatie ter kennismaking, inzicht in de ontwikkelingen van jouw bedrijf, of een uitnodiging voor een online evenement. Met als doel? Van contacten leads maken. Van leads klanten maken. En van klanten fans maken.
 

Ingrediënt 3: Bijsturen en meten

Middels dashboards zorgen we dat jouw marketing automation wordt gemeten en bijgestuurd, met inachtneming van vooraf gedefinieerde budgetten en KPI's. We controleren of campagnes de juiste resultaten opleveren, of dat er wellicht nog content mist waar een bezoeker wel behoefte aan heeft. We voorzien hen in de heersende behoeften en laten ze op eigen tempo verdiepen, totdat ze een oplossing voor het specifieke probleem vinden. Hieruit komen leads voort, waar jouw sales-afdeling mee aan de slag kan. 

Whizpr bijsturen en meten

Marketing Automation, in de mix

Voor een succesvolle geïntegreerde communicatie stemmen we jouw Marketing Automation af met:

Digital Marketing

Marketing via online kanalen en digitale technologieën

We automatiseren jouw Digital Marketing met behulp van Hubspot: een overzichtelijk platform waarmee wij campagnes doelgericht plannen en uitzetten.

Inbound Marketing

Inspelen op de vraag en behoefte van de klant

Inbound Marketing is de filosofie achter Marketing Automation. Met Marketing Automation stroomlijn je de Inbound Marketing-strategie door aan te sluiten op de (al dan niet bewuste) behoeften van individuen binnen jouw doelgroep.

PR

Het relevante en onderscheidende verhaal bevordert de relatie tussen organisatie en publiek

Door de combinatie van Digital Marketing en Marketing Automation, als aanvulling op jouw PR, breng je consistentie aan in communicatieve uitingen op jouw eigen platforms en externe platforms. 

Contentcreatie

Jouw herkenbare identiteit en boodschap weergegeven in tekst, beeld en gedrag

In tekst en beeld brengen we jouw verhaal tot uiting in verschillende vormen van content, op een wijze die relevant is voor de doelgroep. Dit doen we niet op goed geluk: met behulp van Marketing Automation voorspellen en plannen we welke content, bij welk publiek, in welke fase past.

Social Media

Ga de directe interactie aan met jouw publiek, middels marketing- en PR-activiteiten op social media

Met Marketing Automation publiceer je jouw Social Media-uitingen op gecontroleerde en planmatige wijze. Daarnaast maak je de interactie tussen jouw doelgroep en deze uitingen inzichtelijk.

Ga de interactie aan met jouw doelgroep